Wracamy do nauki stacjonarnej

Cieszymy się , że wracamy!!!!!!!!!!!!!!!

      10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole odbywać się będzie w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa . Musimy pamiętać o dezynfekcji i myciu rąk , zachowaniu dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły ( szczególnie w miejscach wspólnych) oraz o ograniczeniu gromadzenia się uczniów . Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu  (korytarz szkolny)  .