Samorząd Uczniowski

         

  Rada Samorządu Uczniowskiego

     rok szkolny 2022/2023

Adrian Łukasiak– przewodniczący  RSU

Zuzanna Biraga – zastępca przewodniczącego RSU dla klas I-III

Zuzanna Olczak zastępca przewodniczącego RSU dla klas IV-VIII

Kinga Biała–   sekretarz

 Nikola Komorowska – skarbnik

Osoby wspomagające:  Aleksandra Wrońska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- mgr Maria Milewska i mgr Krzysztof Królicki

     od II półrocza    mgr  Justyna Wrońska i mgr Krzysztof Królicki