Samorząd Uczniowski

         

  Rada Samorządu Uczniowskiego

     rok szkolny 2021/2022

Karolina Gieronim – przewodnicząca  RSU

Kacper Sitarski – zastępca przewodniczącego RSU

Lena Tupacz – sekretarz

Tomasz Miksiński – skarbnik

Osoby wspomagające: Paulina Stańczak, Laura Wenda

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- mgr Martyna Nawrocka