DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELI

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, od 1 września 2022r. nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny co  2 tydzień.

W trakcie tej godziny nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców. 

Zapraszamy 

HARMONOGRAM DOSTĘPNOŚCI NUCZYCIELI

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

od 4 września 2023r.