Świetlica

           Praca świetlicy szkolnej

           rok szkolny2022/2023

 

           Świetlica jest dostępna dla dzieci codziennie od godz.7.45 do 14.45. Opieką świetlicową objęte są dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym oraz dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. Zadania prowadzone są zgodnie z planem pracy świetlicy oraz kierunkami realizacji oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości.                                                                                                                                          Oprócz programowych zajęć świetlicowych uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami. Korzystają z gier planszowych i czasopism. Świetlica umożliwia uczniom odrabianie zadań domowych, nadrabianie zaległości oraz utrwalanie wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.

Nauczyciel świetlicy-mgr  Maria Zapisek