Dowozy uczniów

                               

  Dowozy uczniów do i ze szkoły

 1. Dojazd uczniów do i ze szkoły odbywa się pod nadzorem wyznaczonego opiekuna.
 2. Dojeżdżający uczniowie stawiają się w wyznaczonych miejscach zbiórki (przystanek autobusowy) zachowując dystans społeczny.
 3. Do autobusu szkolnego wsiadają uczniowie,  którzy są zdrowi.
 4. Wszyscy jadąc autobusem szkolnym stosują się do poleceń opiekuna.
 5. Wchodzenie do autobusu i wychodzenie z autobusu odbywa się wejściem przednim.
 1. Wchodzą do autobusu w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos, dezynfekują dłonie płynem dezynfekującym.
 2. Zajmują miejsca w autobusie z zachowaniem (w miarę możliwości) dystansu społecznego.
 3. Podczas przejazdu autobusem uczniowie/dzieci podróżują w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos.
 4. Opiekun jako pierwszy opuszcza autobus, uczniowie/dzieci idą jeden za drugim z zachowaniem dystansu społecznego. Grupę prowadzi opiekun.
 5. Uczniowie wchodzą wejściem głównym, dezynfekują dłonie.
 6. Dzieci/uczniowie wchodzą do szatni szkolnej w maseczce ,zdejmują maseczki dopiero po wejściu na korytarz szkolny.

     12.Po zakończeniu zajęć szkolnych przez uczniów/dzieci, opiekun odpowiedzialny za dowozy prowadzi je do 

           autobusu z zachowaniem dystansu społecznego.

Osoba odpowiedzialna za dowozy Pani Martyna Nawrocka.