Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

                                           Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września

                                                                             w Węgrzynowie

                                                                     w roku szkolnym 2020/2021

                                                        Agata Karolkiewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                       Justyna Welskop    – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

                                                   Dominika Rutkowska– Sekretarz Rady Rodziców

                                                                   Anna Biraga – Skarbnik Rady Rodziców

                                                          Komisja Rewizyjna-   Renata Bułaj, Alina Biała , Sierak Małgorzata