Pani Dyrektor!

W związku z nieodwołalną Pani decyzją o rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora szkoły pragniemy z całego serca podziękować.

Bycie dyrektorem szkoły, to nie tylko sprawowanie codziennych obowiązków. To misja, a zarazem powołanie wymagające wiedzy, opanowania i rozwagi, które to cechy umiejętnie Pani przez te lata łączyła. Dyrektor, to manager, który odpowiedzialnie kieruje placówką zawsze mając na uwadze dobro uczniów, to lider zespołu, który przekazuje swoim pracownikom energię do działania, to dobry gospodarz dbający o dynamiczny rozwój i nowoczesność szkoły, to wreszcie dyplomata, który zręcznie współpracuje z przedstawicielami władzy i lokalnego środowiska. Pani Dyrektor, Pani to wszystko się udało.

Józef Piłsudski powiedział: „Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych”. Pani chęci odnośnie naszej szkoły zawsze skutkowały czynami.

Kierując do Pani słowa uznania pragniemy podziękować za wieloletnie i satysfakcjonujące starania o istnienie szkoły oraz trud pracy włożony w troskę o jej rozwój i dobre imię. Dziękujemy za przemyślaną politykę kadrową a przede wszystkim za zaangażowanie dla społeczności szkolnej i lokalnej.

Dziękujemy za wyrozumiałość, wsparcie oraz motywowanie do podejmowania działań. Dziękujemy również za dokonania, którymi zapisała się Pani na trwałe w historii tej szkoły oraz w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Dziękujemy za lata wspaniałej i owocnej współpracy, czas i serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły.

Ale przecież jeszcze się nie żegnamy, mamy nadzieję na dalszą współpracę…

Póki co, życzymy Pani wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia, czasu na realizację własnych pasji i marzeń oraz wytchnienia po latach wytężonej pracy na stanowisku dyrektora.

Jeszcze raz dziękujemy!

 

Jeszcze raz dziękujemy!

POŻEGNANIE KLASY 8.

Zakończenie roku szkolnego – POŻEGNANIE KLASY 8. Dla uczniów kl. 8 to były ostatnie chwile. Najpierw złożyli ŚLUBOWANIE. Otrzymali od swojej wychowawczyni J. Dawid świadectwa ukończenia szkoły. W ciepłych słowach podziękowali za wszystko czego się nauczyli. Były kwiaty ,upominki i życzenia dla nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców. Uczniowie z kl.7 w krótkiej części artystycznej pożegnali absolwentów. Wręczyli im statuetki gwiazd. . A na koniec wręczyli im tort. . Były życzenia i… Wszystkiego najlepszego. Rozwińcie skrzydła.

                    

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Kolejny rok za nami. Na uroczystości obecni byli goście: Wójt Gminy Płoniawy -Bramura Jakub Dudek, Przewodniczący Rady Gminy Płoniawy -Bramura Krzysztof Majewski, Ks. Proboszcz Rafał Grzelczyk, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Pani dyrektor wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe dla uczniów z najwyższymi średnimi. Pan Wójt wręczył 2 uczennicom stypendium. Pani A. Biraga przedstawicielka Rady Rodziców wręczyła nagrody książkowe za wyniki w nauce i działalność w Samorządzie Uczniowskim. Teraz przed uczniami zasłużony odpoczynek. Słonecznych wakacji.

 

  

 

     

BOHATEROWIE WRZEŚNIA- CZEŚĆ I CHWAŁA

Pielęgnujemy pamięć patrona naszej szkoły.

20 czerwca 2024r. uczniowie klas 1-3 odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu. W ciszy i zadumie postawili kwiaty i zapalili znicze. Pamiętamy o tych, którzy walczyli o naszą Ojczyznę we wrześniu 1939r. BOHATEROWIE WRZEŚNIA- CZEŚĆ I CHWAŁA.

    

 

SPOTKANIE z POLICJANTKĄ

18 czerwca br. odbyło się spotkanie z podkom. Moniką Winnik z Powiatowej Komendy Policji w Makowie Maz. ,która przeprowadziła pogadankę dotycząca bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz przybliżyła dzieciom specyfikę swojej pracy.

Zajęcia plastyczno – techniczne

18 czerwca br. w klasach I-III przez cały dzień odbyły się zajęcia plastyczno – techniczne. Każdy uczeń miał okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami. Było przy tym wiele zabawy i radości z wykonanych prac.

     

 

,,Międzyklasowy konkurs pięknego czytania”

19.06. 2024r. odbył się ,,Międzyklasowy konkurs pięknego czytania”. Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce-Kacper Wdowiński-klasa 1

II miejsce: Małgorzata Lewandowska-klasa 3,

II miejsce: Alicja Sitarska-klasa 3, III miejsce: Maja Rutkowska- klasa 1, III miejsce: Julia Skowrońska klasa 3.

Wyróżnienie:

Weronika Rutkowska-klasa 2

Rozstrzygnięto również konkursy pt.,,Mistrz tabliczki mnożenia” oraz ,,Zawody naszych marzeń”.

W konkursie pt.,,Mistrz tabliczki mnożenia” następujacy uczniowie zajęli miejsca:

I miejsce: Alicja Sitarska-klasa 3

II miejsce:Feliks Smurlik-klasa 3

III miejsce: Malgorzata Lewandowska- kl.3

Wyróżnienie:

Piotr Olkowski- klasa II

Elena Kudelska-klasa III

W konkursie pt. ,,Zawody naszych marzeń” następujący uczniowie zajęli miejsca:

I miejsce: Elena Kudelska -klasa 3

II miejsce: Małgorzata Lewandowska-kl. 3

III miejsce: Kinga Ziemska- klasa I

Wszystkim uczestnikom dziękujmy, a wyróżnionym gratulujemy.

   

 

KONKURS ,,Najpiękniejszy zeszyt”

W naszej szkole odbył się konkurs na ,,Najpiękniejszy zeszyt”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III. Oto zwycięzcy:

I miejsce: Małgorzata Lewandowska

II miejsce: Julia Skowrońska/Alicja Sitarska

III miejsce: Kinga Ziemska

 

Wolontariat

14 czerwca br. na forum szkoły za swoją pracę wyróżniona została wolontariuszka- Amelia Biała ucz. klasy 7, która przepracowała 180 godzin na rzecz Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy w Makowie Maz.

Wycieczka do Płocka klas I-III

7 czerwca br. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w wycieczce do Płocka. Obejrzeli spektakl teatralny pt. ,,Koziołek Matołek”, dzięki czemu mogli zobaczyć prawdziwy teatr i aktorów.

Odwiedzili miejski ogród zoologiczny w Płocku i zobaczyli różne zwierzęta oraz środowisko w którym żyją.

Na koniec dzieci zjadły posiłek w McDonaldzie. Wycieczka była udana i pełna atrakcji.

Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie każdego ucznia w kwocie 100zł.