DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

UWAGA!!!!!

NAUCZANIE ZDALNE od 24.01.2022 do 28.01.2022r.

Zgodnie z przepisami prawa , zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19  występującym w najbliższym środowisku  oraz organizacją pracy szkoły dyrektor szkoły wydała Zarządzenie nr 1/ 2022 z dnia 23 stycznia 2022r. zmieniające sposób organizacji pracy szkoły w terminie od 24 stycznia do 28 stycznia 2022r.

 

  1. Od dnia 24 stycznia 2022r. do dnia 28 stycznia 2022r. dla klas I-VIII wprowadza się zajęcia hybrydowe.
  2. Zajęcia wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych obowiązujących w szkole dla uczniów klas I-VIII będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne) poprzez Google Meet i Messenger według  dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć.
  3. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywać się będą w trybie stacjonarnym ( w szkole) na dotychczasowych warunkach wg ustalonego rozkładu zajęć ze szczególnym przestrzeganiem zasad sanitarnych i bezpieczeństwa.

 

Zarządzenie nr    1/2022 określa szczegółową organizację pracy naszej placówki.

„Dzień w kapciach i w chusteczce”

21 stycznia 2022r. Samorząd Szkolny zaprosił uczniów i nauczycieli do wspólnej zabawy z okazji Dnia  Babci i Dnia  Dziadka- zorganizował  „DZIEŃ W KAPCICACH I W CHUSTECZCE”. Można było założyć  kapcie, chusteczkę lub inne atrybuty naszych kochanych BABĆ i DZIADKÓW. 

Wracamy do nauki stacjonarnej

Cieszymy się , że wracamy!!!!!!!!!!!!!!!

      10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole odbywać się będzie w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa . Musimy pamiętać o dezynfekcji i myciu rąk , zachowaniu dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły ( szczególnie w miejscach wspólnych) oraz o ograniczeniu gromadzenia się uczniów . Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu  (korytarz szkolny)  .