Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Wrzesień 2023r.

Nasza szkoła otrzymała kolejne dofinansowanie  z ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie (oddział przedszkolny) otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 wieloletniego programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’’  w kwocie 2 500,00 zł. Kwota ta stanowi 80 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % tj.  625,00zł stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę, czyli Gminy Płoniawy-Bramura. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, bajek, baśni i legend oraz działań promujących czytelnictwo w oddziałach przedszkolnych .Łączny całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3 125,00zł.

Program uchwalony przez Radę Ministrów ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Kierunek interwencji 3. 1: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie otrzymała wsparcie finansowe

w ramach    ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’’

         Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 wieloletniego programu pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’’  w kwocie 4 000,00 zł. Kwota ta stanowi 80 % kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % tj.  1000,00zł stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę, czyli Gminy Płoniawy-Bramura. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych oraz działań promujących czytelnictwo. Łączny całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5 000,00zł.

         Program uchwalony przez Radę Ministrów ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

*********************************************************************************************************************************************************

Książki  zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  zostały obłożone  i wpisane do dokumentacji bibliotecznej. Uczniowie mogą spokojnie je wypożyczać .