Wycieczki- „Poznaj Polskę”

Wycieczka jednodniowa -10.11.2021r.-Zamek Krzyżacki  w Nidzicy i Planetarium w Olsztynie.

We wrześniu złożyliśmy wniosek z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki ” Poznaj Polskę”. Otrzymaliśmy  dotację  w kwocie  4 160,00zł tj, 80% kosztów wycieczki. Koszt wycieczki zaplanowano na 5200zł. 20% to wkład własny -wpłata rodziców. Wycieczka odbyła się 10.11.2021r. Wzięli w niej udział uczniowie klas 4-8.

 Uczniowie zwiedzili 2 miejsca z wykazu „Poznaj Polskę”: Zamek Krzyżacki w Nidzicy i Planetarium w Olsztynie. Celem wycieczki było poznanie zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zamek Krzyżacki w Nidzicy to dobrze zadbana  krzyżacka warownia. Dziś służy jako centrum biznesu, kultury oraz rozrywki. Dzieci obejrzały komnaty , dziedziniec, przedzamcze . Ciekawe było zwiedzanie muzeum, szczególnie trzecia sala nazywana zbrojownią, mieściła kopie uzbrojenia piechoty chłopskiej i rycerstwa z okresu bitwy pod Grunwaldem. Ciekawa była  największa  „Sala Rycerska”. Zwiedzanie zamku zakończyliśmy wizytą w sali widokowej. Zaś zwiedzanie Planetarium w Olsztynie to praktyczna lekcja obserwacji astronomicznych i ukazanie największych osiągnięć polskiej nauki. Uczniowie obejrzeli seanse –„Opowieści o niebie i gwiazdach” oraz „ Ziemia w Układzie Słonecznym”. Tego typu wycieczki edukacyjne są ciekawym sposobem uczenia opartym na praktycznym odkrywaniu kultury i dziedzictwa narodowego  oraz zapoznawaniem z osiągnięciami polskiej nauki.