ZDROWO i SPORTOWO

Uczniowie klasy pierwszej zrealizowali zadania z modułu pt. „Jesień” w ramach projektu ZDROWO I SPORTOWO.

Celem ćwiczeń było doskonalenie ogólniej sprawności fizycznej, wzmacnianie obręczy barkowej oraz ćwiczenia poprawiające koordynację.