Biblioteka

Wymiar pracy bibliotekarza wynosił 5 godz. tygodniowo.

 W trakcie trwania nauki stacjonarnej biblioteka funkcjonuje w oparciu o roczny plan pracy. 

Biblioteka jest czynna:

 środa – 7.50-8.50

czwartek- od 11.30 –  14.30

piątek – 7.50 – 8.50

 

mgr Wanda Zaradkiewicz- nauczyciel biblioteki