Czym jest doradztwo?

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał
pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”
Konfucjusz
      

Już w bardzo młodym wieku człowiek powinien zacząć myśleć o swojej przyszłości.
Kończąc szkołę podstawową młoda osoba staje przed trudnym wyborem.
Na tym etapie należy się zastanowić, czy chcemy już zdobyć konkretny zawód,
czy jednak wybierzemy naukę ogólną, a decyzję podejmiemy po maturze,                                                                       wybierając   kierunek studiów.

              Przed Wami ważna decyzja.
          Nie będziecie jednak sami – w jej podjęciu wspomogą Was – w domu: rodzice,

          a w szkole: wychowawcy, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy.

                                      Wybór należy do Was!

                                     Dobry zawód to fajne życie!

 

Czym jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe to proces doradzania, w którym to doradca zawodowy pomaga dzieciom, nastolatkom lub dorosłym w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. Jest to pomoc w odnajdywaniu swoich mocnych stron i predyspozycji, aby umożliwić optymalny wybór lub zmianę zatrudnienia. W szkole podstawowej doradztwo zawodowe skupia się na doradzeniu uczniom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej (wybór odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej) w celu zwiększenia szans zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy w wymarzonym zawodzie.  

 Główne cele doradztwa zawodowego

  1. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania odpowiednich decyzji edukacyjnych.
  2. Pomoc w dostrzeżeniu mocnych stron i predyspozycji uczniów.
  3. Gromadzenie i udostępnianie uczniom informacji o współczesnym rynku pracy i systemie edukacji.
  4. Zachęcanie do przeanalizowania oferty edukacyjnej adekwatnej do potrzeb ucznia.
  5. Zapoznanie uczniów z trudnościami na rynku pracy takimi jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, mobilność zawodowa i adaptacja do nowych warunków pracy.

mgr Magdalena Waszczak- nauczyciel doradztwa zawodowego