e-Dziennik

Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów

  1. Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl.
  2. Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj.a_logowanie_synergia_LR_graf_1.jpg
  3. Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu.a_logowanie_synergia_LR_graf_2.jpg

Przypominamy, że najważniejsze informacje o uczniu można przeglądać również za pomocą aplikacji Librus dla rodziców i uczniów.

Z aplikacji można korzystać na smartfonach i tabletach oraz przez przeglądarkę internetową na portalu Librus Rodzina. Jest to alternatywny sposób dostępu do informacji zawartych na koncie w dzienniku elektronicznym LIBRUS Synergia. Jest to usługa świadczona przez firmę Librus i wymaga założenia Konta LIBRUS oraz powiązania go z kontem z systemu Synergia, co opisaliśmy szczegółowo tutaj. Nie jest to oczywiście obowiązkowe i nadal możecie logować się do dziennika Synergia jak dotychczas – loginem i hasłem do konta Synergia (otrzymanymi od szkoły).

Aplikacja mobilna Librus wymaga założenia osobnego konta Librus (nie jest to konto, do którego otrzymujemy login i hasło w szkole) i powiązania go z kontem Librus Synergia (login i hasło ze szkoły). Instrukcja poniżej: