Inspektor Danych Osobowych

I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych  informuję, że  Inspektorem Ochrony Danych od 25 maja 2019 r.  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie jest  Anna Pogorzelska.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:   rodoanka@gmail.com  lub sp.weg@wp.pl

                                                                                 ADMINISTRATOR DANYCH

                                               Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września

                                                                 w Węgrzynowie                                                      

    Węgrzynowo, 24 MAJA 2019 R.