Samorząd Uczniowski

         

  Rada Samorządu Uczniowskiego

     rok szkolny 2023/2024

Aleksandra Wrońska– przewodnicząca RSU

Karolina Trętowska– zastępca przewodniczącego RSU dla klas I-III

Zuzanna Biraga zastępca przewodniczącego RSU dla klas IV-VIII

Nikola Komorowska-   sekretarz

 Zuzanna Ruszczyńska-  skarbnik

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- mgr Justyna Wrońska  i mgr Krzysztof Królicki