Rozstrzygnięcie XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego” Bezpiecznie na wsi-od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” na Mazowszu

Uczennica kl. 7 Alicja Lewandowska zdobyła II miejsce na etapie wojewódzkim  w Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół  podstawowych ,który przebiegał pod hasłem” Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Praca Alicji trafiła do oceny centralnej komisji konkursowej. Gratulujemy sukcesu w województwie.

Dzień Językowy

28 maja 2021r.   w klasach IV-VIII odbył się Szkolny Dzień Języków Obcych . Klasy IV-VI miały zajęcia w szkole, zaś kl. VII-VIII zdalnie. Uczniowie mieli  za zadanie przedstawienie wybranych  państw:

 • flaga, hymn, główne informacje;
 •  charakterystyczne budowle i dania,
 • muzyka, tradycje.

Przez kolejne lekcje przygotowywali  prezentacje państw.

A oto prezentacje kl. IV-VI:

 klasa IV- Francja

 

KLASA 5- Wielka Brytania

KLasa VI- WŁOCHY

 

 

Dzień Rodziny

 

W piątek  28.05.2021r.  w  kl. 1-3  odbył się Dzień Rodziny. Uczniowie przygotowali niespodzianki i  życzenia dla swoich rodziców. 

Tak uczniowie pracowali w poszczególnych  klasach:

klasa 1

 

klasa 2

klasa 3

 

Powrót do szkoły

31.05.2021r. poniedziałek wszystkie klasy rozpoczynają nauczanie stacjonarne. Tego dnia odbędzie się piknik na boisku szkolnym. Na uczniów czekają gry, zabawy i konkursy . Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Na koniec będzie ognisko z kiełbaskami(sfinansowane przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego).W trakcie pikniku będzie można skorzystać z dmuchańców ( dofinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych).

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut
26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut
27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut

Wprowadzamy dziennik elektroniczny

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła będzie korzystała z dziennika elektronicznego Librus.  W związku  z tym wprowadzamy  na okres próbny tj. od 21maja 2021r. do 25 czerwca 2021r.korzystanie z tego dziennika.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego Librus  w naszej szkole.REGULAMIN Dziennik elektroniczny SP Węgrzynowo

Zwracamy się do rodziców o osobiste odebranie loginów i haseł ze szkoły w dniach 20 i 21 maja 2021r. (czwartek , piątek). w godz. od 8.00 do 15.00

Procedura odbioru kodów dostępu do dziennika elektronicznego:

 1. Kody dostępu do dziennika elektronicznego przekazują rodzicom/prawnym opiekunom wychowawcy klas lub pracownik sekretariatu szkolnego w dniach 20 i 21 maja 2021r(czwartek , piątek) na łączniku szkolnym w wejściu do sali gimnastycznej.
 2. Każdy rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem odbiór kodu na zbiorczej liście. Listę tę przechowuje administrator DE (zał.). Uczeń potwierdza odbiór kodu na liście (zał. ).
 3. W późniejszym terminie kody dostępu wydaje sekretariat szkolny . Odbiór kodu dostępu potwierdza się podpisem.
 4. Wydanie kodu dostępu innej osobie odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego numer dowodu osobistego. Pisemne upoważnienia przechowuje sekretariat szkolny.
 5. W razie zgubienia kodów dostępu na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna nowe kody wydaje sekretariat szkolny w terminie do 7 dni od zgłoszenia problemu.
 6. Każdy rodzic/prawny opiekun   potwierdza podpisem na   zbiorczej liście zapoznanie   się z zasadami funkcjonowania Dziennika Elektronicznego. Listę tę przechowuje administrator DE (zał).

Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów dostępna pod linkiem

http://sp-wegrzynowo.pl/?page_id=157

Wyniki Gminnego Konkursu Biologicznego „Poznajemy las”

Rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Biologiczny ” Poznajemy las” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze. 

Miło nam przekazać , że nasi uczniowie odnieśli kolejny sukces.

W kategorii klas III-IV –  Alicja Jaskulska zajęła III miejsce. Wyróżnienie otrzymał Nikodem Kowalkowski.

W kategorii klas V-VIII- Konrad Bojarski zajął I miejsce, a Emilia Czerwińska  II miejsce.

Nauczycielem przygotowującym  była nauczycielka biologii Małgorzata Komorowska.Gratulujemy!

Informacja o organizacji nauczania od 17 maja 2021r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie informuje:

 Nauczanie w okresie od 17 maja 2021r.

 • Klasy I-III i oddziały przedszkolne tak jak dotychczas –nauka stacjonarna w szkole.
 • Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (co najmniej 50% zdalnie , a do 50 % stacjonarnie).

Zajęcia od 17 maja będą odbywały się hybrydowo zgodnie z obowiązującym planem wg poniższego harmonogramu:

 • 17.05. – 21.05.2021r.

– kl. IV, V, VI zajęcia zdalne,

– kl. VII – VIII zajęcia stacjonarne w szkole ,

      * 24.05.-28.05.2021r.

         – 24.05. 2021 r. (poniedziałek)- jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych- odpust parafialny

 • Egzamin kl.8- od 25.05. do 27.05.2021r.
 • 25 maja – wtorek – egzamin ósmoklasisty-   j.polski

                      * 26 maja – środa – egzamin ósmoklasisty-matematyka

 • 27 maja – czwartek – egzamin ósmoklasisty-j.angielski

 Przypominam też, że w dniach egzaminu ósmoklasisty nie ma  zajęć ani stacjonarnych ani zdalnych, z wyjątkiem oddziałów  przedszkolnych, które funkcjonować będą normalnie.

 • 28. 05.2021 r.(piątek)

– kl. IV, V, VI – zajęcia stacjonarne w szkole,

– kl. VII, VIII – zajęcia zdalne,

 • od 31.05.2021 r.- wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej w   szkole
 • W czasie nauki stacjonarnej obowiązują w szkole procedury bezpieczeństwa  (dokument zamieszczony na stronie internetowej- w zakładce Dokumenty szkolne). Bezwzględnie należy stosować się do zasad sanitarnych. 

                                                                                                                                                                                     Jolanta Dawid-dyr.szkoły