Rekrutacja do klasy I

Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2024/2025

***************************************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU DZIECI DO KLASY I
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W
WĘGRZYNOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie ogłasza nabór na wolne miejsca do klasy I
na rok szkolny 2024/2025.  Rekrutacja i składanie wniosków od 19.02.2024r.
Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I wydawane są w sekretariacie lub dostępne
na stronie internetowej szkoły
Rodzic wypełniony wniosek składa do 08.03.2024r.

Pliki do pobrania:

wniosek do klasy pierwszej

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY