Gminny Konkurs Recytatorski” Zwierzęta w poezji dziecięcej”

25.11.2021r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Zwierzęta w poezji dziecięcej”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 1-3 z terenu naszej gminy. Nagrody ufundowała Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoniawach -Bramurze. Kolejne miejsca zajęli:
I miejsce – Aleksandra Biraga- SP Węgrzynowo
II miejsce Magdalena Łukasiewicz- SP Płoniawy
III miejsce -Antoni Nasarzewski -SP Krasiniec
Wyróżnienia:
Gabriela Milewska-SP Chodkowo
Małgorzata Lewandowska-SP Węgrzynowo
Franciszek Szkoda- SP Węgrzynowo
Gratulujemy!

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli. Dziś w naszej szkole obchodziliśmy uroczystości poświęcone temu świętu. Uczniowie przygotowywali gazetki, wystrój klas i kotyliony na akademię. Potem o godz.11.11 było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie uczniowie kl.7 i 8 przedstawili podniosłą część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli( Jaskulska, Chrzanowska, Królicki , strona muzyczna Mosakowska).

Pismo MPWIS w sprawie przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV

W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach edukacji, opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, i co za tym idzie, wzmożonym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej nad potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje poniżej zasady przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi w ww. placówkach.

Osoby (dorośli i dzieci), które miały kontakt z zakażonym SARS-COV-2:
– niezaszczepione i nie w pełni zaszczepione – podlegają kwarantannie, w trakcie której, o ile wystąpią objawy chorobowe, powinny być zbadane w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 na podstawie skierowania lekarza POZ. W przypadku, gdy objawy nie występują, wskazane jest badanie RT-PCR w ramach nadzoru epidemiologicznego wykonane w 7 dniu od kontaktu z zakażonym, na podstawie zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
– zaszczepione – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają kwarantannie i pozostają pod nadzorem epidemiologicznym, podczas którego możliwe jest także wykonanie badania RT-PCR osobie bezobjawowej w 7 dniu od kontaktu z zakażonym, na podstawie zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Osoby dorosłe i  rodzice dzieci mogą uzyskać zlecenie, o którym mowa powyżej, za pośrednictwem infolinii 222 500 115. Badanie jest bezpłatne. Uzyskanie wyniku negatywnego nie zwalnia jednak z kwarantanny związanej z kontaktem z osobą zakażoną.

Ponadto Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w związku ze stwierdzeniem przypadku/przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w placówkach oświatowych, niezbędne jest przekazywanie informacji osobom zarządzającym o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ wszystkich osób (pracowników, uczniów, podopiecznych), u których wystąpią objawy infekcji, niezależnie od stanu ich zaszczepienia p/COVID-19, także w przypadku nieustalonego kontaktu z zakażonym, w celu wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2. Do czasu uzyskania wyniku osoby te przebywają na tzw. kwarantannie zleceniowej, która jest nakładana automatycznie, także na osoby zaszczepione

Mazowiecki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka znajdują się wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD.