Biblioteka zdalnie

Wymiar pracy bibliotekarza wynosił 5 godz. tygodniowo.

  W związku z pracą zdalną biblioteka szkolna zmieniła formę i sposób funkcjonowania. Cztery godziny w tygodniu biblioteka funkcjonuje stacjonarnie (worek – 2 godz., czwartek – 2 godz. w godz. 10.00 – 12.00 ), jedną godzinę jest prowadzona online na grupie „Biblioteka” na Messengerze. Zamieszczane materiały mają na celu zaspokojenie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych uczniów.

mgr Martyna Nawrocka- nauczyciel biblioteki