Informacje

19.05.2021r.

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła będzie korzystała z dziennika elektronicznego Librus.  W związku  z tym wprowadzamy  na okres próbny tj. od 21maja 2021r. do 25 czerwca 2021r.korzystanie z tego dziennika.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego Librus  w naszej szkole.REGULAMIN Dziennik elektroniczny SP Węgrzynowo

Zwracamy się do rodziców o osobiste odebranie loginów i haseł ze szkoły w dniach 20 i 21 maja 2021r. (czwartek , piątek). w godz. od 8.00 do 15.00

Procedura odbioru kodów dostępu do dziennika elektronicznego:

  1. Kody dostępu do dziennika elektronicznego przekazują rodzicom/prawnym opiekunom wychowawcy klas lub pracownik sekretariatu szkolnego w dniach 20 i 21 maja 2021r(czwartek , piątek) na łączniku szkolnym w wejściu do sali gimnastycznej.
  2. Każdy rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem odbiór kodu na zbiorczej liście. Listę tę przechowuje administrator DE (zał.). Uczeń potwierdza odbiór kodu na liście (zał. ).
  3. W późniejszym terminie kody dostępu wydaje sekretariat szkolny . Odbiór kodu dostępu potwierdza się podpisem.
  4. Wydanie kodu dostępu innej osobie odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego numer dowodu osobistego. Pisemne upoważnienia przechowuje sekretariat szkolny.
  5. W razie zgubienia kodów dostępu na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna nowe kody wydaje sekretariat szkolny w terminie do 7 dni od zgłoszenia problemu.
  6. Każdy rodzic/prawny opiekun   potwierdza podpisem na   zbiorczej liście zapoznanie   się z zasadami funkcjonowania Dziennika Elektronicznego. Listę tę przechowuje administrator DE (zał).

Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów dostępna pod linkiem

http://sp-wegrzynowo.pl/?page_id=157

****************************************************************************************************************************************************

Drodzy  Rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: od 15 kwietnia do 5 maja 2021r.

Miejsce Akcji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września

                         w Węgrzynowie ( sprzęt składujemy w wyznaczonym miejscu przy  placu zabaw)

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

 

*********************************************************************************************************************************************************

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie informuje, że do 18 kwietnia 2021 roku zostało przedłużone nauczanie zdalne   dla oddziałów przedszkolnych i  klas I-VIII .

Zajęcia lekcyjne odbywać się będą  na dotychczasowych zasadach.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 29 7174541 

                                                                                                                                      Jolanta Dawid – dyr.szkoły