Aktualności -zdalne

28.05.2021r.

Wszystkie klasy I-VIII  wracają  od 31.05.2021r. do nauki stacjonarnej.

31.05.2021r. poniedziałek wszystkie klasy rozpoczynają nauczanie stacjonarne. Tego dnia odbędzie się piknik na boisku szkolnym. Na uczniów czekają gry, zabawy i konkursy . Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Na koniec będzie ognisko z kiełbaskami(sfinansowane przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego).W trakcie pikniku będzie można skorzystać z dmuchańców ( dofinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych).

 

*********************************************************************************************************************************************************

14.05.2021r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie informuje:

 Nauczanie w okresie od 17 maja 2021r.

 • Klasy I-III i oddziały przedszkolne tak jak dotychczas –nauka stacjonarna w szkole.
 • Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (co najmniej 50% zdalnie , a do 50 % stacjonarnie).

Zajęcia od 17 maja będą odbywały się hybrydowo zgodnie z obowiązującym planem wg poniższego harmonogramu:

 • 17.05. – 21.05.2021r.

– kl. IV, V, VI zajęcia zdalne,

– kl. VII – VIII zajęcia stacjonarne w szkole ,

      * 24.05.-28.05.2021r.

         – 24.05. 2021 r. (poniedziałek)- jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych- odpust parafialny

 • Egzamin kl.8- od 25.05. do 27.05.2021r.
 • 25 maja – wtorek – egzamin ósmoklasisty-   j.polski

           * 26 maja – środa – egzamin ósmoklasisty-matematyka

 • 27 maja – czwartek – egzamin ósmoklasisty-j.angielski

 Przypominam też, że w dniach egzaminu ósmoklasisty nie ma  zajęć ani stacjonarnych ani zdalnych, z wyjątkiem oddziałów  przedszkolnych, które funkcjonować będą normalnie.

 • 28. 05.2021 r.(piątek)

– kl. IV, V, VI – zajęcia stacjonarne w szkole,

– kl. VII, VIII – zajęcia zdalne,

 • od 31.05.2021 r.- wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej w   szkole
 • W czasie nauki stacjonarnej obowiązują w szkole procedury bezpieczeństwa  (dokument zamieszczony na stronie internetowej- w zakładce Dokumenty szkolne). Bezwzględnie należy stosować się do zasad sanitarnych. 

                                                                                                                                                                                     Jolanta Dawid-dyr.szkoły

.********************************************************************************************************************************************

04.05.2021

Informuję, że od 04.05.2021 r. nauka w szkole będzie przebiegała następująco:

 • oddziały przedszkolne – nauka stacjonarna;
 • klasy I – III – nauka stacjonarna;
 • klasy IV – VIII – nauka zdalna.

 26 kwietnia 2021r.

Nauczanie w klasach I-III  od 26 kwietnia 2021r.

Od 26 kwietnia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauczania hybrydowego.
Od 26 do 30 kwietnia stacjonarnie czyli w szkole uczyć się będą uczniowie klasy pierwszej i trzeciej (bezwzględnie należy przestrzegać procedur i zasad reżimu sanitarnego).  Uczniowie klasy drugiej uczyć się będą zdalnie (w domu).
W kolejnych tygodniach klasa 1 uczyć się będzie stacjonarnie w szkole, a klasy 2 i 3 wymiennie co tydzień: raz stacjonarnie , raz zdalnie.
Klasy IV- VIII uczyć się  będą zdalnie bez zmian.

*********************************************************************************************************************************************************

18 kwietnia 2021r.

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie informuje, że do 18 kwietnia 2021 roku zostało przedłużone nauczanie zdalne   dla oddziałów przedszkolnych i  klas I-VIII .

Zajęcia lekcyjne odbywać się będą  na dotychczasowych zasadach.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 29 7174541

Jolanta Dawid – dyr.szkoły

.*******************************************************************************************************************************************************

27 marca  2021r.

Nauczanie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-VIII   od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

W okresie od 29 marca do  9 kwietnia 2021 r.  zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz w kl. I-VIII będą odbywały się zdalnie z wykorzystaniem  Messengera i Google Meet  zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 1. Niektóre zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są indywidualnie z nauczycielem w szkole z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
 2. Istnieje możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów klasy VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z  przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę takich spotkań zgłaszają uczniowie nauczycielom prowadzącym zajęcia .
 3.  Uczniowie mogą wypożyczać sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. Informacje o ewentualnych trudnościach prosimy przekazywać wychowawcom .

                                                            Dyrektor

                                                            Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września

                                                             w Węgrzynowie

                                                             mgr Jolanta Dawid