Koło Dziennikarskie


    Koło dziennikarskie działa od 2008 roku. Koło prowadzi Martyna Nawrocka, n-el języka polskiego.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (w piątki od godziny 13.40-14.25). 
    Na zajęciach uczniowie zdobywają i pogłębiają swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza. Zapoznają się z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Zdobyte doświadczenia i umiejętności wykorzystają w praktyce, redagując gazetę szkolną „NASZ ŚWIAT”.

Młodym dziennikarzem może zostać każdy, kto lubi aktywnie spędzać wolny czas, chce sprawdzić swe umiejętności, interesuje się dziennikarstwem, lubi pisać, tworzy własne wiersze. Praca w kole nie jest zajęciem wyłącznie dla wybitnie uzdolnionych. W zespole może znaleźć swoje miejsce każdy. Uczniowie, szczególnie zainteresowani pracą dziennikarską, wykorzystują indywidualne predyspozycje w poszczególnych sekcjach (informacje szkolne, sprawozdania, humor i in.) Członkowie kółka na bieżąco śledzą wydarzenia szkolne, lokalne i krajowe gromadzą niezbędne materiały, uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym lokalnego  środowiska. Podstawą działalności koła zainteresowań jest harmonijna współpraca poszczególnych jego członków, wszelkie kwestie, propozycje, pomysły zostają dokładnie omówione, przedyskutowane, każdy członek ma pełne prawo zaprezentowania swojego stanowiska.  Zdobyte informacje i materiały są starannie wyselekcjonowane, zaopiniowane przez wszystkich członków koła, a następnie po uzyskaniu ostatecznej akceptacji opiekuna koła- zamieszczone w gazecie szkolnej. W trakcie przygotowywania gazety uczniowie wykorzystują dostępne techniki informacyjne: komputer z dostępem do Internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem.W roku szkolnym 2012/2013 gazetkę redagują: Julia Chodkowska,Katarzyna Ruszczyńska,Malwina Niedzielska, Natalia Wenda.

    
zespół redagujšcy teksty do gazetki szkolnej

Koło informatyczne


Umiejętność obsługi komputera stała się w dzisiejszych czasach nieodzowną czynnością. Uczniowie naszej szkoły, jako jeszcze nieliczni wśród uczniów szkół podstawowych, mają możliwość nauki obsługi komputera. Już od klasy czwartej mają informatykę w ilości jednej godziny tygodniowo. Wszyscy zaś dodatkowo mogą korzystać z komputerów i internetu po godzinach lekcyjnych. Jest to możliwe dzięki temu, iż nasza szkoła posiada 13 komputerów z systemem Windows 98 z dostępem , poprzez sieć, do internetu. Trzy z nich zdobyliśmy jako nagrody w różnych konkursach, 8 dzięki przeprowadzeniu na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w latach 2003 i 2004, kursów mających na celu podnoszenie lub zmianę kwalifikacji ludności wiejskiej, a pozostałe zakupiliśmy z własnych środków.
Pod koniec 2005 roku otrzymaliśmy nową pracownię komputerową z funduszy unijnych.

W 2012/2013 członkami koła informatycznego są: Julia Chodkowska, Katarzyna Ruszczyńska, Malwina Niedzielska, Natalia wenda, Michalina Mosakowska, Wiktoria Skowrońska oraz Weronika Komorowska.

archiwalne foto starej pracowni komputerowej zespół redakcyjny naszej strony i gazetki szkolnej

Opiekunem koła informatycznego i pracowni jest:
mgr Krzysztof Królicki