KLUB WOLONTARIUSZA W NASZEJ SZKOLE

wolontariusz

  Co to jest Wolontariat?
  Powołanie Wolontariatu
  Obchody Dnia Wolontariusza 2012/2013

wolontariusz

 • Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczajca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

  Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.


 • Skok na początek • W naszej szkole Szkolny Klub Wolontariatu ,,Mali Pomocnicy" rozpoczął swoją działalność w październiku 2012. Opiekunem i koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest mgr Magdalena Waszczak. Pierwszym działaniem podjętym w kierunku powołania klubu było zorganizowanie spotkania, podczas którego uczniowie zostali zapoznani z ideą wolontariatu. Wszyscy przybyli uczniowie wyrazili chęć pracy w wolontariacie. W rezultacie nasz Klub liczy 13 członków (Katarzyna Ruszczyńska, Julia Chodkowska, Malwina Niedzielska, Czajkowska Klara, Michał Nożyński, Dawid Sędzicki,Hubert Gołota, Daniel Radzymiński, Arkadiusz Pleńkowski, Natalia Wenda).
 • Celem działania SKW jest:
  -przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wytypowanie rodzin potrzebujących pomocy,
  -prowadzenie akcji charytatywnych,
  -udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom potrzebującym.


 • mali pomocnicy

  Skok na początek • Działania podjęte przez Szkolny Klub Wolontariatu ,,Mali Pomocnicy":
  -Wykonaliśmy gazetkę ścienną propagującą szkolny wolontariat.
  -Tuż przed uroczystością Wszystkich świętych wolontariusze udali się na cmentarz, aby posprzątać Grób Nieznanego Żołnierza.
  -Z okazji Tygodnia Wolontariatu uczniowie przygotowali artykuł do gazetki szkolnej.
  -Przed świętami Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy akcję ,,Mikołaj - zbiórka odzieży". Pozyskane ubrania, zabawki i słodycze przekazaliśmy dzieciom z rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Ogółem przygotowaliśmy sześć paczek.
  -Udaliśmy się ze świątecznymi życzeniami i opłatkiem do osób starszych. Wolontariusze wręczyli im własnoręcznie wykonane stroiki.
  -Dwóch wolontariuszy robi zakupy starszej, samotnej pani.
  -Wolontariusze uczestniczyli w akcji zbierania plastikowych zakrętek.
  -Wolontariusze pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji na świetlicy szkolnej.
  - Zorganizowaliśmy diskotekę andrzejkową oraz pokój wróżb.


 • sala wróżb dyskoteka andrzejkowa czytanie dzieciom ubieranie dzieci roznoszenie prezentów

  Skok na początek

  Obchody Dnia Wolontariusza 2012/2013 • 7 grudnia obchodziliśmy wyjątkowe święto. Wolontariusze z całej gminy Płoniawy - Bramura spotkali się, by uczcić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1986 roku, w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darują innym. Impreza została zorganizowana w naszej szkole przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach. Gościem honorowym była Pani Agata Poczman z Centrum Wolontariatu w Warszawie, która przyjechała specjalnie, aby podziękować młodym wolontariuszom oraz pogratulować zaangażowania koordynatorom wolontariatu. Nie zabrakło również przedstawicieli władz lokalnych.


 • uroczystość uroczystość

  Skok na początek • Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
  - wójt gminy Płoniawy- Bramura, Sz. P. Włodzimierz Załęski,
  - dyrektor Centrum Wolontariatu w Warszawie, Sz. P. Pani Agata Poczman,
  - kierownik GOPS, Sz. P. Jadwiga Krukowska,
  - sekretarz gminy Płoniawy- Bramura, Sz. P. Kazimierz Białobrzeski,
  - radny gminy Płoniawy- Bramura, Sz. P. Krzysztof Majewski,
  - radna gminy Płoniawy- Bramura, Sz. P. Janina Zabielska,
  - wolontariusze i ich opiekunowie z terenu naszej gminy.


 • zaproszeni goście zaproszeni goście

  Skok na początek • Na samym początku dyrektor szkoły pani Jolanta Dawid powitała wszystkich gości, którzy przybyli na uroczystość Dnia Wolontariatu. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali przemówień: wójta gminy Płoniawy- Bramura, Sz. P. Włodzimierza Załęskiego i kierownika GOPS- u, Sz. P. Jadwigi Krukowskiej oraz dyrektor Centrum Wolontariatu w Warszawie, Sz. P. Pani Agaty Poczman.


 • przemowa przemowa przemowa

  Skok na początek • Kolejnym punktem naszego programu było przedstawienie zorganizowane przez panią Magdalenę Waszczak pt. ,,Winetou- Czerwonoskóry Dżentelmen". W przedstawieniu wzięli udział wolontariusze naszej szkoły. Artyści czuli się stremowani przed uroczystością, gdyż widownia liczyła bardzo dużo mało znanych im osób. Jednak mimo wielkiego stresu, poradzili sobie wyśmienicie. Jako pierwsza głos zabrała przewodnicząca naszej szkoły, Katarzyna Ruszczyńska. Mówiła jak bardzo ważna jest pomoc wolontariuszy ludziom. Następnie rozpoczęło się przedstawienie, o pomocy Indianina dziewczynce i starszej kobiecie. Goście podziękowali wolontariuszom gorącymi brawami.


 • przedstawienie przedstawienie przedstawienie przedstawienie

  Skok na początek • Miłym akcentem spotkania było wręczenie przybyłym gościom bombek wykonanych własnoręcznie przez wolontariuszy wraz z serdecznymi życzeniami świštecznymi.


 • prezenty prezenty prezenty

  Skok na początek • Na zakończenie uroczystści odbył się wspólny poczęstunek dla wolontariuszy oraz wszystkich przybyłych gości.


 • poczęstunek poczęstunek poczęstunek poczęstunek

  Skok na początek