DZIAŁANIA REALIZOWANE w RAMACH AKCJI #SZKOŁA PAMIĘTA
w roku szkolnym 2019/2020#Szkoła pamięta - akcja zorganizowana przez MEN
Działania podjęte przez nasz± szkołę:

 • Spotkanie na nowym cmentarzu
  W ramach akcji "Szkoła pamięta" nasi uczniowie odwiedzili miejscowy cmentarz. Zapalili znicze na grobie Nieznanego Żołnierza i pracowników szkoły.
  Skok na pocz±tek • Odwiedziny starego cmentarza
  Uczniowie odwiedzili stary cmentarz, który powstał w XVIII wieku .Był użytkowany do pocz±tków XX w. Przez wiele lat zaro¶nięty i zaniedbany. Z inicjatywy ks. Grzelczyka teren cmentarza został uporz±dkowany i ogrodzony.  Skok na pocz±tek • Działania dotycz±ce odnowienia pomnika NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
  Wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Lokalnego i społeczno¶ci± lokaln± podjęli¶my starania zebrania ¶rodków finansowych na nowy nagrobek-pomnik dla Nieznanego Żołnierza.


 • Skok na pocz±tek