W  ramach projektu realizowanego w Gminie Płoniawy-Bramura -  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych,  realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„KU ROZWOJOWUI PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ w okresie od IX 2012r. do

VI 2013r. w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie realizowane są następujące zajęcia:

·        zajęcia artystyczneśroda 12.40 – 13.40

    -prowadząca Mosakowska Ewa- liczba dzieci 8.

·        zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksjiwtorek 13.30 – 14.30-

     prowadząca Magdalena Waszczak- liczba dzieci 8.

·        zajęcia matematyczne dla dzieci z trudnościamiśroda 7.55 – 8.55-

prowadząca Alicja Wojdak- liczba dzieci 6.