Szkolny Zestaw Programów Nauczania w ośmioletniej

                                                   Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

                                                                                   w roku szkolnym 2017/2018

                                                             Zestaw programów  wychowania przedszkolnego

 

Lp.

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Uwagi

Wychowanie przedszkolne –oddział przedszkolny( OP)przy Szkole Podstawowej w Węgrzynowie

 

1.

1-OP-2017

„Od zabawy do nauki” – program wychowania przedszkolnego- dobre praktyki

Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik,Irena Zbroszczyk

Nowa Era

3-4-latki

 

ze zmianami

2.

2-OP-2017

„Szkoła za rok”-program wychowania przedszkolnego- roczne przygotowanie do szkoły

Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała,

 Dorota Banasik, J.Zbroszczyk,

 M. Pietrzak

Nowa Era

5-6-latki

ze zmianami

3.

 

3-OP-R/2012

W radości dzieci Bożych

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencja Episkopatu Polski

WAM

 

4.

1-OP-JA/2014

Program nauczania jęz. angielskiego dla przedszkoli

M. Appel, I. Zarańska, E. Piotrowska

Macmillan

 

 

 

Szkolny Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego  został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną  w dn. 28.08.2017r.

 

Edukacja wczesnoszkolna

I etap edukacyjny (klasy I-III)

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w szkolnym zestawie

Edukacja wczesnoszkolna

I

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz

WSiP

1-I-EW/2017

Język angielski

I

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej

 

 

2-I-EW/2017

Religia

I

Program nauczania religii ,,W drodze do wieczernika” I-III

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencja Episkopatu Polski

WAM

3-I-R/14

Edukacja wczesnoszkolna

II ,III

Pogram edukacji wczesnoszkolnej Ćwiczenia z pomysłem.

 

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

WSiP

1-I-EW/14

Język angielski

II,III

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej

I.Studzińska, A.Medela,M.Kondro, E.Piotrowska

Macmillian

2-I-EW-JA/12

Religia

II,III

- Program nauczania religii ,,W drodze do wieczernika”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencja Episkopatu Polski

WAM

4-I-EW-R/12

 

II etap edukacyjny (klasy IV – VII)

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Numer w szkolnym zestawie

Język polski

IV,VII

„ Nowe słowa na start”. Program nauczania  j. polskiego w szkole podstawowej klasy IV-VIII

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

1-II-JP/2017

Język polski

V,VI

,,Czytać, myśleć, uczestniczyć” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

Nowa Era

1-II-JP/15

Język angielski

IV,VII

Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego

E. Piotrowska, T. Sztyber

Macmillan

2-II-JA/2017

Język angielski

V,VI

Program nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej w klasach IV-VI

E. Piotrowska, T. Sztyber

Macmillan

3-II-JA/15

Historia

IV,VII

Programie  nauczania historii w klasach  4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

T. Maćkowski

Nowa Era

3-II-H/2017

Historia i społeczeństwo

V, VI

,,Wczoraj i dziś” Program nauczania historii i społeczeństwa w kl. 4-6 szkoły podstawowej.

T. Maćkowski

Nowa Era

5-II-H/15

Przyroda

IV

,,Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w kl. 4  szkoły podstawowej

J. Golanko

Nowa Era

4-II-P /2017

Przyroda

V,VI

,,Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w kl. 4-6 szkoły podstawowej

M. Kłyś

E. Sulejczak

Nowa Era

4-II-P/15

Matematyka

IV,VII

Matematyka wokół nas” Program nauczania matematyki w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Hanna Lewicka, Marianna Kowalczyk

WSiP”

5-II-M /2017

Matematyka

V, VI

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej ,,Matematyka z kluczem”

M. Braun, A. Mańkowska, M. Ptaszyńska

Nowa Era

2-II-M/15

Informatyka

IV,VII

Program nauczania  informatyki w kl.4-8 szkoły podstawowej.

Jocheńczyk, Krajewska Kranas,Samulska,Wyczółkowski

WSiP

6-II-I/2017

Zajęcia komputerowe

V, VI

,,Lubię to” Program nauczania zajęć komputerowych dla kl. 4-6 szkoły podstawowej.

M. Kęska

Nowa Era

6-II-ZK/15

Technika

IV,VII

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

L. Łabecki ,M. Łabecka

Nowa Era

7-II-T/2017

Zajęcia techniczne

V, VI

,,Jak to dział?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki,Marta Łabecka

Nowa Era

10-II-ZT/15

Plastyka

IV,VII

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej  Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Nowa Era

8-II-PL/2017

Plastyka

V, VI

,,Do dzieła” Program nauczania plastyki w kl. IV-VI

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

12-II-PL/15

Muzyka

IV,VII

Program nauczania muzyki  w szkole podstawowej. Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

     9-II-MU/2017

Muzyka

V, VI

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

8-II-MU/15

Język rosyjski

V, VI

Program nauczania j.rosyjskiego w kl.IV-VI szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących

B.Gawęcka-Ajchel

 

WSiP

7-II-JR/15

Język rosyjski

VII

Program nauczania języka rosyjskiego jako II w szkole podstawowej od kl.VII

Renata Broniarz

WSiP

10-II-JR/2017

Wych. fizyczne

IV,VII

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

 

Fosze

11-II-WF/2017

Wych. fizyczne

V, VI

Koncepcja edukacji fizycznej ,, Zdrowie, sport, rekreacja” Program nauczania wychowania fizycznego szkoła podstawowa klasy IV-VI

U. Kierczak

Impuls

9-II-WF/15

Biologia

VII

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły

podstawowej „Puls życia”

Anna Zdziennicka

Nowa Era

12-II-B/2017

Chemia

VII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

M.Litwin, T.Kulawik

Nowa era

13-II-Ch/2017

Fizyka

VII

„Świat fizyki”Program nauczania fizyki

w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Barbara Sagnowska

WSiP

14-II-F/2017

Geografia

VII

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej– Planeta Nowa

E. Tuz ,B. Dziedzic

Nowa Era

15-II-G/2017

WDZ

IV,VII

Wędrując ku dorosłości

Teresa Król

Rubikon

16-II-WDZ/2017

WDZ

V, VI

,,Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie program nauczania dla kl. V-VI

T. Król, K. Masnik, G. Węglarczyk

Rubikon

13-II-WZ/15

Religia

VI

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

WAM

11-II-R/15

Religia

IV, V

 

„Wierzę w Boga i kocham Kościół”

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

WAM

11-II-R/15

Religia

VII

Pójść za Jezusem Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

WAM

17-II-R/2017

 

Programy dla klasy I, IV i VII, wchodzące w skład Szkolnego zestawu programów nauczania w roku szkolnym 2017/2018, zostały zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną (Uchwała Nr   ./2016/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 03.06.2017r i Uchwała nr     2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 1.09,2017r.

 

 

……………………………….., ……………………….                 ………………………………………….                                    
                        (miejscowość, data)                                          (podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły)