W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w naszej szkole realizujemy program:

„ Skorzystaj z szansy - zagospodarowanie czasu wolnego uczniów Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie ”

 

W ramach  tego programu odbywają się  ( od 15 października do 20 grudnia 2008r.)  następujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszej szkoły:

 

PONIEDZIAŁEK               - KOŁO INFORMATYCZNE              - Krzysztof Królicki

Zajęcia odbywają się w godzinach 14.30- 16.30 

WTOREK  - ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE - Krzysztof Królicki

Zajęcia odbywają się w godzinach 14.30- 16.00 

WTOREK  - KOŁO ARTYSTYCZNE dla klas I-III "Mały artysta" - Magdalena Waszczak

Zajęcia odbywają się w godzinach 12.45- 14.30 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK  - ZAJĘCIA TEATRALNO - MUZYCZNE "Bawimy się w teatr" - Lena Gnas

Zajęcia dla ogniska i oddziału przedszkolnego odbywają się w godzinach 13.45- 14.30 

SOBOTA  - KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Beata Wójcicka

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00- 10.30 

SOBOTA  - śWIETLICA SZKOLNA - "Jestem podróżnikiem i dziennikarzem" - Jolanta Dawid i Ewa Mosakowska

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.30- 12.00 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla oddziału przedszkolnego - Małgorzata Suchołbiak - logopeda


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE dla uczniów klas I - VI - Anita Kurowska - nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim

 

KOŁO INFORMATYCZNE

Celem tych zajęć było między innymi praktyczne wykorzystanie komputera w przedstawianiu i prezentacji wykonywanych działań. W szczególności dotyczyły one: praktycznego wykorzystania edytora tekstu do tworzenia dokumentów użytecznych (głównie gazetki szkolnej oraz ogłoszenia i zaproszenia) skanowania zdjęć, obsługi programów graficznych służących do obróbki zdjęć ( PhotoFiltre, FotoStudio). Ważnym celem było również wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zainteresowań uczniów. Wszystkie te działania wiązały się również ze świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. W ramach tych zajęć uczniowie opracowali formę i współuczestniczyli w wydawaniu gazetki szkolnej oraz wykonywali prezentacje multimedialne.


na informatyce redakcja gazetki szkolnej
Skok na początek

 

   ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE

Celem tych zajęć było między innymi zachęcenie dzieci do „sportowania się” czyli czynnego wysiłku sportowego w różnej formie. W szczególności dotyczyły one: pokazania różnych form gier i zabaw ruchowych, oraz ich praktyczne wykorzystanie w treningu gier sportowych oraz układów tanecznych. Dzieci poznały podstawowe kroki i figury tańca dyskotekowego oraz tanga. Przy okazji tańców ćwiczyły koordynację ruchową i poczucie rytmu. Uczestniczyły w zajęciach z instruktorami pływania na basenie w Pułtusku. (trzy wyjazdy po 3 godziny w ramach aportu własnego). Poznały podstawowe przepisy gier sportowych (piłka siatkowa, piłka nożna unihokej i ringo), podstawowe kroki taneczne tańca dyskotekowego oraz tanga, podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli i zachowania w wodzie. W ramach zajęć turystyki rowerowej pojechały na wycieczkę rowerową na Górę Krzyżewską będącą najwyższym wzniesieniem na północnym Mazowszu. W ramach zajęć tego koła 16 osób wzięło udział w szkolnym turnieju tenisa stołowego.

na basenie na basenie na basenie
uczestnicy turnieju finał dziewczšt finał chłopców finaliœci
Skok na początek

 

 

KOŁO ARTYSTYCZNE dla klas I-III "MAŁY ARTYSTA

 

W ramach koła artystycznego przewidziano zajęcia literackie, plastyczne i muzyczne.

Zajęcia literackie miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu mowy i pamięci. Uczestnicy koła mieli możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności podczas konkursu recytatorskiego. W ramach zajęć uczniowie odbyli wycieczkę do „Teatru Lalki i Aktora” do Łomży, gdzie mieli możliwość poznania elementów i rekwizytów teatralnych. Uczniowie wystąpili również na scenie, prezentując utwór Jana Brzechwy „Leń”.

 Zajęcia muzyczne miały na celu umożliwienie uczestnikom wyrażania pozytywnych emocji, rozwój wyobraźni muzycznej, a przede wszystkim dostarczenie radości ze wspólnego muzykowania. W ramach zajęć muzycznych „mali artyści” mieli okazję tworzyć własne aranżacje utworów, brać udział w zabawach ruchowych przy muzyce. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, podczas których uczniowie między innymi nauczyli się gry na flecie. W czasie zajęć „mali artyści” przygotowywali się do udziału w szkolnym konkursie kolęd.

Celem zajęć plastycznych było wpłynięcie na rozwój wyobraźni i usprawnienie dzieci manualnie. Podczas zajęć uczniowie poznali nowe techniki plastyczne, które mieli okazję wykorzystać podczas konkursu plastycznego.

Zajęcia koła artystycznego zakończono 16.12.2008 roku. Sukcesem było to, że w czasie jego działania przybywało nowych członków. Wnioskować można z tego, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

na zajęciach popis małych flecistek
Skok na początek

 

 

ZAJĘCIA TEATRALNO - MUZYCZNE "Bawimy się w teatr"

 

Do głównych założeń należało: organizacja ,,Święta pieczonego ziemniaka”, zajęcia pod hasłem: ,,Bawimy się w teatr” oraz akcja ,,Czytamy dzieciom w domu i w przedszkolu”.

Zrealizowano następujące działania:

„Święto pieczonego ziemniaka”:

 • Zapoznanie z rysem przyrodniczo – historycznym dotyczącym pochodzenia ziemniaka
 • Wysłuchanie ,,Krótkiej bajki o ziemniaku”
 • Quiz dla dzieci na temat bajki (nagrody za I, II i III miejsce oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich).
 • Konkurs na ,,ziemniaka olbrzyma” – nagroda za I miejsce
 • Konkurs na najdłuższą obierzynę – nagroda za I miejsce
 • Recytacja przez rodziców wierszy o ziemniakach.
 • Poczęstunek dla wszystkich, przygotowany przez rodziców, składający się wyłącznie z potraw ziemniaczanych.

Zajęcia pod hasłem: ,,Bawimy się w teatr”

 • Wycieczka do łomży do Teatru Lalki i Aktora
 • Oglądanie przedstawienia pt.: ,,Baśnie tysiąca i jednej nocy”, w wykonaniu aktorów łomżyńskiego teatru.
 • Udział w lekcji teatralnej pt.: ,,Na tapczanie siedzi leń”
 • Przygotowanie z dziećmi przedstawienia pt.: ,,Szewczyk Dratewka”

Czytamy dzieciom w domu i w przedszkolu

 • codzienne czytanie dzieciom przez nauczyciela w przedszkolu przez pół   godziny
 • czytanie dzieciom przez panią bibliotekarkę i uczniów klasy III
 • włączenie rodziców do codziennego czytania dzieciom w domu.
 • konkurs plastyczny pt.: ,,Moja ulubiona bajka”
 • zajęcia logopedyczne dla 5 i 6-cio - latków.

 

na basenie na basenie na basenie
przedstawienie SZEWCZYK DRATEWKA przedstawienie SZEWCZYK DRATEWKA przedstawienie SZEWCZYK DRATEWKA przedstawienie SZEWCZYK DRATEWKA
wycieczka do Łomży wycieczka do Łomży wycieczka do Łomży
Skok na początek

 

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

zajęcia z języka angielskiego
Skok na początek

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE „Jestem podróżnikiem i dziennikarzem”

 

Zajęcia te w sposób w sposób atrakcyjny pozwoliły dzieciom na aktywne i pożyteczne spędzenie czasu. Podczas świetlicy dzieci miały możliwość skorzystać z różnorodnych form zajęć i aktywności.

Uczestniczyły w wycieczkach pieszych po najbliższej okolicy, rowerowej do Krasnego i autokarowych:

 • do teatru i na lekcję interaktywną „Zdrowie i szpinak” do Warszawy,
 • do Łowicza i Nieborowa
 • do Żelazowej Woli,
 • do Torunia.

Podczas tych wycieczek ogromną radość sprawiało im samodzielne fotografowanie. Zdjęcia te zostały wykorzystane do wykonania albumu.

Zajęcia świetlicowe z edukacji regionalnej

W ramach promocji naszej miejscowości dzieci zbierały informacje przyrodnicze i historyczne i opracowały folder wsi Węgrzynowo. Na zajęciach uczniowie stawali się również dziennikarzami i uczestniczyli w tworzeniu gazetki szkolnej.

Zajęcia koła muzycznego

Głównym celem było nauczenie dzieci piosenek turystycznych i obozowych, które później mogłyby wykorzystać do miłego spędzania czasu podczas wycieczek i koleżeńskich spotkań .

wycieczka do Krasnego wycieczka do Krasnego wycieczka do Krasnego
wycieczka do Żelazowej Woli Łowicza i Nieborowa wycieczka do Żelazowej Woli Łowicza i Nieborowa wycieczka do Żelazowej Woli Łowicza i Nieborowa wycieczka do Żelazowej Woli Łowicza i Nieborowa
wycieczka do Torunia wycieczka do Torunia wycieczka do Torunia wycieczka do Torunia wycieczka do Torunia
Skok na początek

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla oddziału przedszkolnego

 

Skok na początek

 

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE dla uczniów klas I-VI

 

Skok na początek