Samorząd Szkolny
Przewodniczący SU - Norbert Rogalski
Zastępca przew.dla kl I-III i Skarbnik - Oskar Olszak
Zastępca przew.dla kl IV-VIII i Sekretarz - Oliwia Baranowska
Grupa pomocnicza - Alicja Baprawska, Zuzanna Majewska i Natalia Rzepińska


Rada Samorządu Uczniowskiego

Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego jest
mgr Martyna Nawrocka.
skok na początekSzkolny Klub Wolontariusza

Szkolny Klub Wolontariusza został powołany w roku szkolnym 2013/2014.
Celem działania SKW jest:

  • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wytypowanie rodzin potrzebujących pomocy
  • Prowadzenie akcji charytatywnych - udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom potrzebującym

Szkolny Klub Wolontariusza

akademia 2018/2019 akademia 2018/2019 akademia 2018/2019 akademia 2018/2019 akademia 2018/2019

Członkowie: - Alicja Baprawska, Natalia Rzepińska, Zuzanna Majewska, Julia Wiœniewska, Emilia Czerwińska, Paulina Stańczak, Lena Tupacz, Natalia Sierak, Alicja Witkowska, Patryk Stańczak, Tomasz Miksiński, Gabriela Klama, Alicja Lewandowska, Wiktoria Kołodziejska, Kacper Sitarski, Laura Wenda, Mateusz Sierak, Miłosz GoŸdziewski, Kinga Biała , Hubert Skowroński

    Koordynatorem i opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest
    mgr Madgalena Waszczak.


    skok na początek