W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w naszej szkole realizujemy program:

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w naszej szkole

(od 1 kwietnia 2013 roku do 28 czerwca 2014 roku.)

w ramach projektu

"Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy "

POKL.09.01.02-14-136/12 SP Węgrzynowo, SP Chodkowo.

współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dzień tygodnia godzina

Zajęcia

Prowadzący

PONIEDZIAŁEK

14:25 – 15:10

WARSZTATY INFORMATYCZNO FILMOWE

"Uchwycone w kadrze"

dla dzieci rozwijających swoje zainteresowania.

mgr Krzysztof Królicki

PONIEDZIAŁEK

13:30 – 14:15

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

"Dziennikarskim okiem"

dla dzieci rozwijających swoje zainteresowania.

mgr Martyna Nawrocka

PONIEDZIAŁEK

13:30 – 15:00

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM

mgr Magdalena Waszczak

WTOREK

13:30 – 15:00

ZAJĘCIA KOŁA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

dla dzieci uzdolnionych językowo

mgr Elżbieta Furmańska

WTOREK

13:30 – 15:00

ZAJĘCIA KOŁA MATEMATYCZNEGO

"Z matematyką za pan brat"

dla dzieci uzdolnionych matematycznie

mgr Krzysztof Królicki

WTOREK

13:30 – 15:00

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

dla dzieci mających trudności matematyczne

mgr Ewa Mosakowska

ŚRODA

14:25 – 15:55

ZAJĘCIA KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla dzieci uzdolnionych językowo

mgr Anna Jaskulska

CZWARTEK

14:25 – 15:10

ZAJĘCIA REKREACYJNO SPORTOWE

SKS

mgr Krzysztof Królicki

CZWARTEK

15:00 – 16:00

ZAJĘCIA Z REHABILITACJI

z dziećmi wymagającymi ćwiczeń rehabilitacyjnych

Inga Kostrzewska

PIĄTEK

13:30 – 14:15

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

"Dziennikarskim okiem"

dla dzieci rozwijających swoje zainteresowania.

mgr Martyna Nawrocka

SOBOTA

(11.05.13r.)

09:00 – 10:30

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

"Dziennikarskim okiem"

dla dzieci rozwijających swoje zainteresowania

mgr Martyna Nawrocka

SOBOTA

10:30 – 12:00

ZAJĘCIA KOŁA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

dla dzieci uzdolnionych językowo

mgr Elżbieta Furmańska

SOBOTA

09:00 – 10:30

ZAJĘCIA TEATRALNO ARTYSTYCZNE

mgr Ewa Mosakowska

SOBOTA

08:00 – 09:00

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Mgr Marlena Rusiecka

SOBOTA

09:00 – 10:30

KURS POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

"Nie bójmy się ratować"

mgr Magdalena Waszczak

WYCIECZKI Z PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Wycieczka do Warszawy - "Naukowy szlak"

Wycieczka do Warszawy - w ramach koła artystyczno-teatralnego

Wycieczka do Sochaczewa, Żelazowej Woli, Łodzi - "Śladami historii"