INFORMACJE i PROCEDURY związane z przeprowadzeniem EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
w czerwcu 2020 roku